Nyhetsarkiv för Kau.se

2023-02-17

Kau City fyller ett år

Nyheter » 2023-02-17
I mitten av februari fyller Kau City ett år. – Det har fungerat väldigt bra, säger campuskoordinator Peter B Karlsson. I genomsnitt har 30 personer om dagen utnyttjat lokalerna med studieplatser, grupprum och ett mötesrum på Drottninggatan i centrala Karlstad sedan starten i februari 2022. – Ibland är 15 personer på plats under en dag, ibland 45.
2023-02-17
På alla hjärtans dag den 14 februari hölls den årliga forskningskonferensen Forum Värmland. Det är Värmlands största konferens inom klinisk forskning och årets tema var Forskning, kunskap och kunskapsstyrning. Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet som anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet. År 2023 hade konferensen temat Forskning, kunskap och kunskapsstyrning.
2023-02-16
En enig universitetsstyrelse har beslutat att föreslå regeringen att Jerker Moodysson utses till ny rektor för Karlstads universitet. Jerker Moodysson var den kandidat som bedömdes ha bäst meriter kopplade till kravprofilen. I januari fick han träffa de fyra hörandegrupperna med representanter för lärare, teknisk/administrativ personal, studenter respektive chefer vid Karlstads universitet. – Jag vill tacka hörandegrupperna för deras arbete.
2023-02-16

Ny ledning på Handelshögskolan

Nyheter » 2023-02-16
Marie-Therese Christiansson och Claes Högström är ny prefekt respektive proprefekt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Arbetet med hållbarhet står fortfarande i fokus och AACSB-ackrediteringen stärker utbildningsprogrammen. Marie-Therese Christiansson ser en spännande tid för Handelshögskolan framför sig.
2023-02-15
Allt gick över förväntan när Hotspot gjorde comeback som fysiskt arrangemang på Karlstads universitet. – Ja, det blev succé! Vi räknade in cirka 8 000 besökare, säger projektledare Ximena Deramond. Det var flera tusen fler besökare än projektgruppen räknat med. – Och fler än utställarna räknat med också.
2023-02-15
Sömn är en förutsättning för såväl fysisk som psykisk hälsa. Vad händer i kropp och själ när sömnen av olika orsaker blir störd och hur går det att komma till rätta med sömnproblem? Den 17 mars ägnas en heldag åt olika aspekter av sömn och hälsa. Under konferensen tas olika aspekter av sömn och hälsa upp, från situationen för barn och ungdomar med postcovid till hur KBT på nätet kan användas för att behandla sömnsvårigheter vid hjärtsjukdom.
2023-02-13
Kroppens rörelser – stora rörelser och små gester – har stor betydelse för vår utveckling både när vi är små och vuxna, för vårt inre liv och i det sociala samspelet. I antologin ”Hur kan vi förstå rörelse?” samlar nio forskare inom sociologi och idrottsvetenskap teori, reflektion och konkreta rörelseövningar.
2023-02-10
Författaren, Frödingkännaren och dialekt-experten Knut Warmland har avlidit. 2010 utsågs han till hedersdoktor vid Karlstads universitet. – Det var med sorg och saknad vi tog emot beskedet.
2023-02-08
Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”. Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn.
2023-02-07
Onsdag 15 februari är det dags för jobbmässan Hotspot. Under hela den dagen är ett antal parkeringsplatser norr om Universitetsbiblioteket reserverade för utställarna som deltar på mässan. Egna parkeringsbiljetter kommer att användas den dagen för att säkerställa att det enbart utställare som parkerar sina bilar där.
2023-02-03
Maskulina ideal och starka, lokala nätverksstrukturer gynnar män och minskar kvinnors möjligheter på den värmländska arbetsmarknaden. En ny rapport om rekrytering till högre tjänster i regionen sätter fingret på de utmaningar som finns för en mer jämställd kompetensförsörjning. (In English see below) – Föreställningar om kön och genus, nätverk och praktik hos rekryterare och chefer i Värmland återskapar ständigt normer om kompetens som gynnar män.
2023-02-02
Capacity Building in Nursing Eudcation in Indonesia, CABNEI, är ett Erasmus+ samverkansprojekt mellan fyra lärosäten i Skandinavien och fyra lärosäten i Indonesien.
2023-01-31
Senare i år kommer solcellsforskare från Karlstads universitet utföra experiment i tyngdlöst tillstånd, denna gång i en obemannad farkost. - Nu är det klart att Rymdstyrelsen finansierar våra experiment vid Esrange senare i år, säger Jan van Stam, professor i fysikalisk kemi. De experiment, som vi nu planerar för, har flera fördelar. Till skillnad från de bemannade parabelflygningar vi tidigare gjort, hinner vi nu studera de molekylära processerna mer detaljerat.
2023-01-26
Cleber Marchiori, som kommer från Brasilien, är en av universitetets nya biträdande lektorer. Hans fokus är på att skapa nya material för till exempel produktion och lagring av energi. - Inom mitt ämne, materialfysik, händer väldigt mycket spännande nu, säger Cleber Marchiori. Här på Karlstads universitet kombinerar vi experimentell verksamhet med modellering av nya material, till exempel inom forskargruppen organiska solceller.
2023-01-26
Varje barn har rätt till en trygg uppväxt fri från alla former av våld. Trots det är våld mot barn fortfarande ett stort folkhälsoproblem. I två studier genomförda av forskare från Karlstads universitet har förekomsten av olika former av våld mot barn, partnervåld, attityder till våld i uppfostringssyfte samt risk- och skyddsfaktorer för våld undersökts.