Nyheter

 • 2023-02-14

  Blogg: Medarbetares självuppskattning av sin digitala kompetens i hälso- och omvårdnadskontexter

  Karin Ahlin delar med sig av insikter från sin forskning och utveckling av ett självuppskattningsverktyg med fokus på digital kompetens hos medarbetare inom offentliga organisationer.

  Vi har alla märkt av den digitala transformationen i offentliga organisationer, till exempel kan du anmäla att du vill ha digitala kallelser till ditt vårdsbesök. Denna utveckling adderar krav på varje enskild medarbetares kompetens, där medarbetarens grundutbildning kan ha varit inriktad mot omsorg och inte innehållit moment om digital transformering eller digitala hjälpmedel. Digitala hjälpmedel i offentliga verksamheter ersätter ibland arbetsuppgifter som är förenade med formella krav och rutiner, till exempel attestering vid intag av läkemedel.

 • 2023-02-08

  Hur marknadsförs resor till rymden - och till vilken målgrupp?

  Efterfrågan på orbitala och suborbitala rymdresor förväntas öka upp till svindlande 214 miljarder dollar år 2030. Tillgången till rymden har skapat begreppet ”rymdmarknad”.

  Rymdturismen som privat sektor, ett nischsegment inom flygindustrin, har radikalt förändrat den privata sektorn. SpaceX:s första civila rymdfärd 2021, och bidragen från visionära entreprenörer och privata företag som Jeff Bezos (Blue Origin), Elon Musk (SpaceX) och Richard Branson (Virgin Galactic) har väckt stort intresse från allmänheten.

 • 2023-02-06

  Möt Brianne Nichols, ny forskare på CTF

  Brianne Nichols är lektor i psykologi vid Karlstads universitet och har en doktorsexamen i psykologi från Bangor University i Storbritannien. Nu ansluter hon till CTF för att medverka inom forskningsprojekt som rör området transportpsykologi.

  Hej Brianne och välkommen till CTF! Kan du berätta om din bakgrund och forskning?

 • 2023-01-23

  Riksdagsledamöter och forskare på Kau-besök

  Under måndagen besökte representanter för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo, Karlstads universitet.
  – Vi har fått en bred bild, men också fått se spetsen och fått veta mer om utmaningarna att få forskningsmedel, säger Gunilla Svantorp.

  Hon är S-riksdagsledamot från Värmland och ordförande i Rifo som är ett forum för kunskapsutbyte, samtal och kontaktskapande mellan huvudsakligen forskare och riksdagsledamöter.

 • 2023-01-18

  Viktig att balansera nutid och dåtid i appar för delningsekonomi

  Enligt studien “Sharing economy platforms as mainstream: balancing pro-social and economic tensions” finns det en del spänningar mellan det gamla sättet att dela på saker och det nya digitaliserade sättet.

  - Delningsekonomiska plattformar suddar ut gränserna mellan personliga/sociala normer och marknadsnormer för kommersiella utbyten, förklarar Hugo Guyader, lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och tidigare gästforskare vid Karlstads universitet, som tillsammans med Margareta Friman och Lars E Olsson, båda professorer i psykologi och verksamma vid Centrum för tjänsteforskning (CTF), har genomfört studien.

 • 2023-01-10

  Hallå där Per Skålén, professor i företagsekonomi ...

  ... som tack vare ”RJ Sabbatical” forskat på heltid senaste året. Vad har du forskat om?

  – Syftet med mitt sabbatical-projekt har varit att färdigställa min forskning inom områdena marknadsföring och tjänsteforskning utifrån praktikteori. Praktikteori fokuserar på att förstå verkligheten genom att studera det människor gör, aktiviteter de deltar i, i mitt fall vad marknadsförare gör och hur de kan göra detta bättre. Målet med forskningen har varit att etablera nya referensramar som andra forskare kan använda för att studera marknadsföringspraktiker och värdeskapande aktiviteter.

@CTFse

Ny CTF blogg! @karinahlin delar med sig av insikter från sin forskning och utvecklingen av ett självuppskattningsve… //t.co/bBdU91xwGc